Kontakt

Styrelsen för Säffle Filmstudio 2016:
Cecilia Hurtig, sekreterare
cicihurtig@gmail.com
Jocke Wester, ordförande
jocke@jockewester.se
Inger Andersson, kassör
0533-15220
Thomas Bohman, ledamot
Johan Österman, ledamot
Ragnhild Vogt, ledamot

Gun Andersson, revisor
Bo Alfredsson, revisor
Åke Bruce, valberedning
Arno Saarnak, valberedning